Goldfish generation, smitteslurv, seriekrænker och obunkrad …
Årets svenska nyordslista släpps som vanligt efter jul. I väntan på den har vi kollat in språkutvecklingen i några av våra grannländer.

Pandemin har haft rena turboeffekten på nyordslistorna. Aldrig förr har vi väl tagit till oss medicinska termer och myndighetssvenska i så rasande tempo och på så kort tid som under 2020.
Men bortom pandemin är nyorden också en spegling av hur tidens trender präglar vårt sätt att tänka och uttrycka oss.
I år är uppfinningsrikedomen och spännvidden extra stor. Här finns allt från humoristiska, fyndiga eller spontana uttryck till aktivistiska termer och sådant som gränsar till ordsnobberi.
Hur många som är på tillfälligt besök och vilka som blir bestående får framtiden utvisa, men här kommer exempel från några av våra nordiska grannländer – samt England. Håll till godo:

NORGE

Avstandsfotball: Att spela fotboll utan närkontakt.
Joggeskam: En av många varianter på etikettsbrott i coronatider, i detta fall riktat mot joggare av flanörer som är rädda att bli smittade.
Facetimefylla: Att dricka sig berusad medan man har kontakt med andra via Facetime.
Grottefestansvarlig: Arrangör av fest i grottor under pandemin.
Hyttekrig: Uttryck som uppstod i vrede över regeringens förbud mot att besöka stugan i annan kommun.
Karantenepsyke: Uttryck för i vilken mån någons psykiska hälsa påverkas av självisolering eller karantän.
Koronahull: Golfhål som saknar flagga och är grundare än andra för att minimera risken för smittospridning.
Koronerulling: Digital konsertserie som strömmas i syfte att stötta ekonomiskt trängda artister och samtidigt bjuda på kulturupplevelser.
Melaninrik:  Aktivistiskt adjektiv som alternativ för mer problematiska ord för människor med mörk hudfärg.
Nødlandslaget: Då norska A-landslaget i fotboll snabbt fick avstå planerade landskamper på grund av coronasmitta sattes i all hast en ny landslagstrupp samman av relativt okända spelare, vilken fick detta lätt humoristiska namn.
Smitteslurv: Att slarva med föreskrifter och råd som syftar till att stoppa smittospridning.

DANMARK

Klimatosse: Nedsättande om person som anses alltför upptagen med den globala uppvärmningen.
Kontakttal: Det antal personer som en smittad i sin tur smittar.
Skovbadning: Skogspromenad i terapeutiskt syfte.
Røvballeband: Nedsättande om partyband, alltså musiker som spelar lättillgänglig populärmusik (som rockklassiker och dansktopp) på fester.
Seriekrænker: Person som upprepade gånger kränker andra, i synnerhet sexuellt.

FINLAND

Coronahänder: Torra, fnasiga eller såriga händer till följd av tvättande och spritande.
Coronaken (även ”kalsongjobba”): Möjlighet då man arbetar hemma och slipper fundera på kläder.
Covidiot: Person som ignorerar varningar om covid-19 (eller en person som bunkrar).
Covid-up story: Försök att dölja coronarelaterad information.
Hostskam: Att skämmas för att hosta offentligt.
Hälsolitteracitet: En individs eller grupps förmåga att tillgodogöra sig information om hälsa.
Obunkrad: När man har tomt i skåpen.
Virusfrid: En hälsning till varandra på avstånd (ordet anses vara mest spritt i och runt Jakobstad).
WC-hamster: Person som avstår kontakt med familj, släkt och grannar, men köar för att bunkra konserver och toapapper.
Quarantini: Festlig eller alkoholhaltig dryck som dricks i tider av karantän eller självisolering.

ENGLAND

Digital campfire: En mindre grupp individer som kommunicerar online, vanligtvis via en social media-sajt.
Goldfish generation: Personer som vuxit upp med smartphones och annan uppmärksamhetsstörande teknologi och som följd fått  försämrad minneskapacitet och/eller koncentrationssvårigheter.
Kindie: Indiemusik-stil som i lika grad attraherar barn och vuxna.
Mancom: Romantisk komedi där storyn berättas utifrån en manlig karaktärs perspektiv.
Microwedding: Bröllop till vilket endast ett litet antal gäster är inbjudna.
Minimony: Liten och begränsad bröllopsceremoni som hålls istället för en planerad större.
Sharent: Förälder som obekymrat delar bilder på eller information om sina barn på sociala medier.
Space marshal: Benämning på person med uppgift att säkerställa att personer håller korrekt avstånd eller social distansering i butiker, samlingslokaler etc.
Quit lit: Typ av litteratur med råd kring hur man slutar (företrädesvis) dricka alkohol (men kan även beskriva upplevelsen av att tvingas avgå från ett jobb i akademiska kretsar).

Fotnot: Språkrådets svenska nyordslista publiceras varje år den första vardagen efter jul

Källor: dictionaryblog.cambridge.org, korrekturavdelingen.no, sprakradet.no, dsn.dk (Dansk Sprognævns liste over årets nye ord), Den Danske Ordbog/ordnet.dk/, Svenska YLE, sprakinstitutet.fi