Så gick det då klimatorden sattes under lupp

Klimatångest, flygskam, extremväder: Vår tids fokus på klimatet genererar en strid ström av nya ord. Men var kommer de ifrån? Och är de så moderna som man kan tro? Språkdeckarna på OED*, britternas motsvarighet till Svenska Akademiens ordlista, tog några av trendtermerna till det lingvistiska obduktionsbordet. Resultaten överraskar.

För redaktörerna i OED:s New Words team är det förstås ett ständigt pågående uppdrag att ha herr och fru Britts föränderliga språkbruk under bevakning. Men i år – kanske beroende på att FN:s klimatmöte förlagts till Glasgow – sattes extra resurser in kring klimatets växande vokabulär.

Bland annat undersökte OED hur ord används – i vilken kontext, samt var och när de gjort entré, och hur användningen ser ut över tid.

En allmän trend som forskarna noterade är den dramatiska ökningen av mer känslomässigt laddade termer. Det i jämförelse milda begreppet växthuseffekt har tappat stort till förmån för saker som klimatförändringar, klimatkris och nödläge för klimatet.

Just klimatförändringar, på senare år något av samlingsnamn inom de stora medierna, var ett de ord som forskarna gick till botten med. Det kunde spåras ända tillbaka till 1854, då det första kända omnämnandet hittades i en amerikansk vetenskaplig tidskrift (för övrigt 30 år innan OED:s första tryckta ordbok publicerades).

När det gäller koldioxidavtryck ledde spåren till ett oväntat håll: PR-avdelningen på oljebolaget BP. Företaget myntade inte begreppet, men hjälpte till att sprida det genom en uppmärksammad annonskampanj 2005.

Överkonsumtion låter modernt, men visade sig ha en överraskande lång historia. Betydligt längre än vad som tidigare var känt.

Dess nu första kända användare är den engelske filosofen John Locke, mannen som kallats ”liberalismens fader”, och vars tankar sägs ligga till grund för den amerikanska självständighetsförklaringen och franska revolutionen 1789. Redan 1695 plitade han ned begreppet i en skrift om hur man ökar pengars värde.

Klimatflykting? Tja, det har drygt 130 år på nacken. Fast från slutet av 1800-talet och en bit in 1900-talet på var det en ironisk beskrivning av personer som reste till sol och värme av fri vilja. Först 1989, exakt 100 år efter debuten, använde tidskriften Time begreppet som vi känner det i dag.

Men klimatstrejk då, det är väl ändå förknippat med den kupp som Greta Thunberg med entourage genomförde 2018? Nja, enligt forskningen är begreppet äldre än så. Hösten 2014 manade aktivistorganisationen Popular Resistance till global klimatstrejk.

Resultaten publicerades i oktober i år, läs mer om dem här:

https://public.oed.com/blog/historical-perspective-climate-change-language/

https://public.oed.com/blog/the-oed-october-2021-update/

* OED = Oxford English Dictionary

Foto: Pexels (Alexander Tiupa och Cottonbro)