Nu stramas kraven på hållbarhetsrapportering åt ytterligare. Fler företag kommer att omfattas av hårdare krav genom nya direktiv som beslutas av EU-kommissionen.
– Det stämmer, fler än i dag kommer att behöva hållbarhetsredovisa och för alla som redan i dag berörs av rådande lagstiftning kommer kraven att höjas väsentligt, säger Leif Simonsson, projektledare på Newsroom.

Hållbarhetsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen har varit lagstadgad sedan 2016. Lagen skapades utifrån 2014 års EU-direktiv (Non-Financial Reporting Directive, NFRD), men från räkenskapsåret 2023 ersätts det med ett nytt: Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, vilket EU-kommissionen arbetar med just nu.

Det nya regelverket kommer att beröra de flesta större företag inom EU på något sätt, i alla fall om två eller tre av följande villkor uppfylls:

  • Över 250 anställda
  • Över 350 miljoner kronor i nettoomsättning
  • Över 175 miljoner kronor i balansräkning

Att rapportera enligt CSRD innebär följande större förändringar jämfört med det tidigare:

  • Rapporten ska omfatta standardiserade parametrar för att öka jämförbarheten mellan företag.
  • Rapporten måste till exempel beskriva hur omgivningen påverkar verksamheten, inte bara tvärtom. I dag räcker det med att beskriva hur företaget påverkar koldioxidutsläppen, men nu måste det också redovisas till exempel hur effekterna av ökade koldioxidnivåer i atmosfären påverkar företaget.
  • Rapporten ska in i förvaltningsberättelsen och inte vara en fristående rapport. Detta innebär en lite mer krånglig rapportering.
  • Rapporten måste granskas av företagets revisor. I dag behöver revisorn inte granska innehållet, endast konstatera att det upprättats en rapport.

– Och från och med 2026 kommer kraven att stramas åt ännu mer. Då kommer även små till medelstora företag som är börsnoterade att beröras, troligtvis med något lättare krav. De större företagen kommer sannolikt i sin tur att ställa högre krav på sina leverantörer, så det är lika bra att börja förbereda sig redan nu, säger Leif Simonsson.

Här kan du läsa om Newsrooms årsredovisningserbjudande!