24 timmar i veckan.

Så mycket av vår tid tillbringar vi på internet.

Men fortfarande har 630 000 människor över huvud taget inte tillgång till internet.

Det framgår av den årliga undersökning om svenskarnas internetvanor som Internetstiftelsen i Sverige genomför.

Har du 2,07 datorer och 1,13 surfplattor i ditt hem, tillhör du onekligen genomsnittsmedborgaren.

Och om din åttaåring har en egen smart mobil, är hen inte ensam. 55 procent av alla åttaåringar bär omkring på en sådan.

När Internetstiftelsen i Sverige, IIS, presenterar årets undersökning kring svenskarnas internetvanor, går det också att konstatera att användandet av smarta mobiler är det som ökar allra mest. 78 procent av befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag.

Internetanvändandet bland de riktigt små barnen fortsätter att öka. 72 procent av tvååringarna använder internet, vilket är en ökning med fem procentenheter sedan förra året. En tredjedel av de allra yngsta barnen använder internet varje dag.

Men mitt i vår allt mer digitaliserade värld finns det ändå ganska många svenskar som helt saknar tillgång till internet. Cirka sju procent, runt 630 000 människor, är aldrig uppkopplade. Enligt IIS-rapporten beror detta i huvudsak på ointresse och till viss del även att tekniken upplevs som krånglig.

Tittar man närmare på de sociala medierna, visar det sig att Facebookanvändandet fortsätter att öka – även om ökningen bromsat in något. 52 procent av internetanvändarna är på Facebook dagligen. Det är bara bland 12–15-åringarna intresset för Facebook minskar.

I den ålderskategorin är det i stället Snapchat som gäller. 69 procent av dessa ungdomar är dagliga snapchatanvändare.

Bland de sociala medierna är det bara twitter som tappar användare, från 22 procent 2015 till 18 procent i år.

För att se hela IIS-rapporten, klicka här.

För mer information, kontakta

Leif Simonsson, 031-712 40 11