Inlägg av Leif Simonsson

Newsrooms film vann första pris

En film som Newsroom har producerat i samarbete med Angereds stadsdelsförvaltning har vunnit pris för bästa film under Demokratidagen 2018. – Fantastiskt roligt, det känns bra att det jobb vi utför här i Angered blir synligt för fler människor ute i landet, säger Kajsa Ahlström, folkhälsosamordnare i Angered.  Filmen handlar om hur de boende i […]

Fem års lobbyarbete har burit frukt

Nästan fem års hårt lobbyarbete åt vår uppdragsgivare, leverantörsorganisationen FKG med samarbetspartnerna Sinf och STD, bär till slut frukt. I dag har närings- och innovationsminister Mikael Damberg meddelat att han skyndsamt vill ha ett toppmöte kring problemen med betalningstider i näringslivet. Jämte de båda arbetsgivare- och företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv respektive Företagarna, är FKG den tredje […]

Många står fortfarande utanför den digitala verkligheten

24 timmar i veckan. Så mycket av vår tid tillbringar vi på internet. Men fortfarande har 630 000 människor över huvud taget inte tillgång till internet. Det framgår av den årliga undersökning om svenskarnas internetvanor som Internetstiftelsen i Sverige genomför. Har du 2,07 datorer och 1,13 surfplattor i ditt hem, tillhör du onekligen genomsnittsmedborgaren. Och om […]

Tips för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

Se till att påbörja arbetet i god tid och att det finns en intern projektledare som får huvudansvaret för processen. Olika deadlines får inte vara för tidsmässigt snäva. Bestäm mål och syfte med hållbarhetsredovisningen och gör en målgruppsanalys. Att bestämma mål och syfte ger god hjälp att utforma hållbarhetsinformationen. Förankra arbetet internt – både hos ledningen […]

Tips för en framgångsrik hållbarhetskommunikation

Bestäm hur hållbarhetsredovisningen ska presenteras – som en separat rapport, en del av årsredovisningen eller om den ska vara integrerad. Ska den följa något ramverk, exempelvis Global Reporting Initiativ (GRI) och FN:s Global Compact? Ska den revideras genom en oberoende granskning? Kommunicera de fastställda visionerna samt de övergripande målen och strategierna för de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Beskriv även […]

Native advertising omsatte 100 miljoner 2015

För första gången kan IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik, presentera ekonomiska siffror för så kallade textannonser på digitala plattformar, populärt benämnt native advertising. Enligt IRM omsatte det snabbväxande området inom content marketing, innehållsmarknadsföring, 100 miljoner kronor under 2015. Detta ska jämföras med dagspressens annonsmarknad som omsatte fem miljarder kronor under 2015. I sin årsrapport […]

Newsroom tilldelades ramavtal med Göteborgs Stad

Newsroom blev en av byråerna som fick ramavtal i Göteborgs Stads stora upphandling av kommunikationstjänster.
Det är i kategorierna Produktionsbyrå – reklam- och marknadskommunikationstjänster och Skribenter – redaktionella kommunikationstjänster som Newsroom fått ramavtal med staden.

Skärpta krav för hållbarhetsredovisningar

Allt fler företag, bolag och organisationer väljer att presentera en hållbarhetsredovisning för sin verksamhet. Detta sker ofta tillsammans med den ordinarie årsredovisningen.
Från och med 1 juli 2016 kommer kraven beträffande ”rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy” att skärpas ytterligare. Detta efter nya redovisningsdirektiv från EU.