Bortsett från sakinnehållet finns det en avgörande kvalitet hos bra content, något som skiljer agnarna från vetet. Det handlar om hur bra kreatören klarat att berätta på ett sätt som får läsaren, tittaren eller lyssnaren att känna sig engagerad. Är innehållet förpackat med en effektiv dramaturgi?

Bra journalistik fungerar på samma sätt. Hur viktigt och informationsspäckat materialet än är – du kan inte få med dig mer än utpräglade faktanördar om det inte presenteras på ett medryckande sätt. En del av det viktiga kanske måste väljas bort till förmån för annat – som träffande metaforer, miljöbeskrivningar och kameraåkningar som visar mer än exakt kärnan i budskapet. Lulllull som gör det lättare att ta till sig helt enkelt. I texter finns det flera metoder som är lätta att lära sig. Som att inte berätta med en allt för rak tidslinje – börja hellre med en medryckande detalj och gå sedan vidare tillbaka i historien. Skippa de passiva verben, håll språket lättillgängligt, lyft fram människor som berättar sin historia med mera. Liknande grepp har amerikanerna Matthew Jockers och Jodie Archer – litteraturvetare respektive förläggare – identifierat bland kioskvältarna på New York Times bestseller-lista. Med hjälp av datorer och en speciell algoritm har de analyserat 5 000 titlar och fått ihop en topp-tio-lista med ingredienser som gör en succé. Det handlar om saker som varje bra journalistutbildning lär ut, som att skriva enkelt, använd aktiva verb, att hålla sig till några få överblickbara teman med mera.

Sedan är det ju annat med bestsellern som är lite svårt att yxa till för den som måste hantera verkligheten. Som att historien enligt topplistan helst ska utspela sig i en stad och att det är en fördel om huvudpersonen är en kvinna.

Eller? Kanske bättre att den kvinnliga KAM-ansvariga får träda fram än att det alltid är den manliga marknadschefen som får göra sin röst hörd?

Läs mer: Matthew Jockers och Jodie Archers bok the Bestseller Code finns att beställa på Adlibris.

Läs mer: Bokens innehåll i korthet: http://www.dn.se/dnbok/tio-tips-for-att-skriva-en-bastsaljare/