Bränslecellsföretaget myFC har gått in i ett samarbete med Newsroom. Det innebär att företaget (vd:n Michael Glants på bilden ovan) samlar all kommunikation – IR, PR, content och varumärkesarbete – hos den Göteborgsbaserade byrån.
– myFC är ett starkt innovationsdrivet företag med hög teknologisk kompetens. De står på tröskeln till ett större genombrott och vi är mycket glada över att få representera dem, säger Göran Björklund, seniorkonsult på Newsroom.

Det på First North noterade myFC har formbara och skalbara bränsleceller som specialitet, en patenterad teknologi som går att anpassa till en mängd olika produkter och applikationer. Softmobility är en av deras nischer, med tillverkare av mindre elektrifierade fordon som typiska slutkunder.
– Det kan exempelvis handla om så kallade last mile delivery-fordon eller sparkcyklar och elcyklar, säger Göran Björklund, projektledare för uppdraget.

Tankar på några minuter
Ett annat område där myFC ser stor potential är intralogistik, exempelvis eldrivna gaffeltruckar och självkörande robotar för lagerhantering.
– Tankningen av vätgas går på bara ett par minuter, vilket innebär att en automatisk truck kan vara igång på 99,5 procent av dygnets timmar, säger Göran Björklund.

Vätgas är en grön och hållbar teknologi som ger nollutsläpp av fossila gaser. De enda spillprodukterna är rent vatten. Kombinationen av bränslecell och batteri ger dessutom en rejäl förlängning av batteriernas livstid, vilket minskar mängden farligt avfall.
– Vätgas och bränsleceller är en framtidsteknologi inom energisektorn. Hybridlösningen mellan bränsleceller och batterier är en kombination som kan komplettera och ersätta en större del av de konventionella batterilösningarna som finns på marknaden i dag, säger Göran Björklund.

Göran Björklund, Newsroom.

Affär med globalt softmobility-företag
myFC har nyligen gått ut med att de ska leverera till en av de största globala spelarna inom softmobility, och Newsroom hanterar det strategiska arbetet kring kommunikationen av den kommersiellt viktiga affären.– För ett år sedan ändrade företaget strategi och affärsmodell för att inrikta sig helt på B2B, vilket nu visat sig vara ett korrekt vägval, säger Göran Björklund.
Även myFC:s vd Michael Glantz gläder sig åt samarbetet.– Newsroom har en stark kompetens inom industriell kommunikation och har en vitsordat bra bransch- och affärsförståelse. Det passar oss perfekt, säger han.

I Newsrooms arbetsgrupp ingår även copywritern Thomas Drakenfors, AD:n Nils Pennlert samt animatören och webbdesignern Linus van der Putten.

Mer info om myFC:
www.myfc.se

För ytterligare kommentarer:
Göran Björklund, account director, Newsroom
+46 (0)705 28 17 51
goran.bjorklund@newsroom.se

Michael Glantz, vd, myFC
+46 (0) 707 75 49 00
michael.glantz@myfc.se