Två av Newsrooms produktioner har nominerats till den prestigefyllda tävlingen Publishingpriset 2021. Det är Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2020 och Wallenstams Årsredovisning 2020. Onsdag 17 november tillkännages vinnarna.
– Jätteroligt, säger Newsrooms VD Gun Rosendahl.
– Det visar inte bara att våra kunder är nöjda med vårt arbete, utan även att Newsrooms produktioner fortsätter att ligga i branschens absoluta framkant.

Publishingpriset har delats ut sedan 1990 och är Sveriges äldsta och mest heltäckande kommunikationstävling för filmer, webb och trycksaker. Den jurybedömda tävlingen är fristående från branschens organisationer och belönar framstående redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.
Tävlingsbidragen granskas inom ett flertal bedömningsområden där texter, visuellt innehåll, grafisk form, användbarhet och tryckkvalitet ingår.
Newsroom har under åren tävlat och vunnit tidigare.
Årets bidrag tävlar i kategorin Print.
• Wallenstam är ett av Sveriges största privata bostadsbolag med verksamhet i främst Stockholm och Göteborg.
• Swedavia äger, driver och utvecklar basutbudet av flygplatser i Sverige. Bolaget är också världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan.

Arbetsgrupperna har bestått av följande personer:

SWEDAVIA
Gun Rosendahl, projektledare
Leif Simonsson, skribent
Thomas Drakenfors, skribent
Tommy Apelqvist, formgivare
Carin Bergman, Swedavia
Jannike Ludvigsson, Swedavia

WALLENSTAM
Leif Simonsson, projektledare
Nils Pennlert, formgivare
Sara Abrahamsson Carlson, Wallenstam

Vinnarna tillkännages 17 november.