Flexibel, agil, autentisk, transformationsresa, värdegrund, innovation, brinna för och ligga i framkant. Visst känner vi alla igen dessa välklingande men ganska meningslösa uttryck.

Svensk floskelordbok, som kom i somras, innehåller närmare 300 ord och uttryck som i någon bemärkelse är floskler eller används på ett sådant sätt.

Boken Svensk floskelordbok, skriven av Fredrik Kullberg, belyser det språk vi ofta ser i pressmeddelanden, företagspresentationer, platsannonser och inte minst politiska sammanhang på ett ironiskt och underhållande men även lärorikt sätt.

En floskel är ett ord eller uttryck, i allmänhet av ­välklingande form, som saknar djupare innehåll. Allt har sin grund i att höja en verksamhet för att få den att låta mer intressant och attrahera till exempel media eller investerare. I boken listar Fredrik Kullberg moderna och vanligt förekommande floskler som så populärt används inom pr och content samt förklarar vad dessa mer eller mindre tomma ord egentligen betyder eller har för syfte.

– Svällande informationsavdelningar, makthavare som slutat läsa böcker, ett allt ängsligare samhällsklimat och digitaliseringens oändliga möjligheter till förytligande och försköning är bidragande faktorer till den flodvåg av floskler som vällt fram över medborgarna de senaste 30 åren, säger Fredrik Kullberg.

I dagens framgångs- och karriärsideologi fylls också platsannonserna med floskler och med rådande internationalisering, särskilt inom teknik och ekonomi har alla titlar blivit engelska.

– Ställd inför det språkliga vanvett som präglar vårt så kal­lade informationssamhälle – det heter inte längre per­so­nal­chef, utan Chief Human Resources Officer (CHRO) – har jag valt att tillämpa ironins och satirens form. I tider som dessa återstår bara att skratta åt eländet, vilket möjligtvis kan vara ett sätt att slå tillbaka mot maktspråk, desinformation och tvi­velaktig jargong, säger Fredrik Kullberg.

Bilden: Journalisten och författaren Fredrik Kullberg. Foto: Maria Annas