Den som någon gång letat skräddarsydda illustrationer till ett nyhetsbrev vet hur det är. Ett ibland tröstlöst sökande i olika bildbanker för att hitta någorlunda rätt. Men nu stormar AI in på fältet – och förändrar allt. Det har även givit upphov till en debatt.

Ett exempel är programmet DALL·E som lanserades i januari 2021, utvecklat av det amerikanska forskningsföretaget Open AI.

I DALL·E går det att skriva in i princip vilka instruktioner som helst, exempelvis Napoleon Bonaparte kör bil, målad av van Gogh. På en minut fixar programmet en oväntat bra tolkning av uppdraget, i van Goghs omisskännliga kulörta och lite oprecisa stil.

Utvecklarna har dock lagt in spärrar så att det inte går att skapa bilder som är pornografiska, politiska eller hatiska.

DALL·E är under utveckling, och finns än så länge bara i en uppdaterad testversion (DALL·E 2) där Open AI är något restriktiva med att släppa in användare. Den som är intresserad får sätta upp sig på en intresselista och förbereda sig på några månaders väntetid.

Men helt okontroversiellt är det inte med datorgenererade bilder. Det fick anrika amerikanska tidskriften The Atlantic erfara efter att de använt sig av programmet Midjourney för att bildsätta en artikel. Redaktionen blev föremål för en ilsken Twitterstorm, där de som skrev ifrågasatte hur en publikation av deras dignitet kunde välja bort illustratörer av kött och blod och istället förlita sig på ett datorprogram.

Antagligen är det här bara början på en vidare diskussion kring hur AI kan förändra både hur bilder och texter produceras – och vad de kan få för följdverkningar för exempelvis journalistiken.

Läs mer om debatten kring artikeln i The Atlantic.

Läs artikeln i The Atlantic och se den omdiskuterade bilden.

Se exempel på bilder genererade av DALL·E på instagram.

Sätt upp dig på väntelistan för DALL·E 2.

Bildtext: Så blev det. Här är DALL·E 2:s tolkning av exemplet i texten: Napoleon Bonaparte kör bil, målad av van Gogh.