Finalisterna i det prestigefyllda Publishingpriset är nu klara. Newsroom deltar, och är nominerat till final i tre kategorier.
Samtliga är årsredovisningar, investor relations.

Det handlar om Swedavias års- och hållbarhetsredovisning (Årsredovisningar allmänägda företag) och Wallenstams årsredovisning (Årsredovisningar börsbolag). Dessutom tävlar Newsroom med Sidas årsredovisning i den nya klassen Digitala publikationer, årsredovisningar och rapporter.
– Det känns hedrande att få vara med och representera våra kunder i tävlingen, säger Gun Rosendahl, vd på Newsroom.

Newsroom har genom åren varit framgångsrika i Publishingpriset, med ett flertal topplaceringar. Bland annat en förstaplats 2018 med Göteborg Energis års- och hållbarhetsredovisning i kategorin Bästa årsredovisning allmänägda företag.
Publikationerna bedöms av en jury, där kommunikatörer, fotografer, grafiska formgivare, filmproducenter, journalister, redaktörer och UX-designers ingår.
Vinnarna tillkännages den 9 november.

Publishingpriset, som startade 1990, står fritt från branschens organisationer, finansieringen kommer helt och hållet från deltagaravgifter. 

 

Newsrooms arbetsgrupper: 

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning
Projektledare: Gun Rosendahl.
AD: Tommy Apelqvist.
Copywriter: Leif Simonsson.  

Wallenstams årsredovisning 
Projektledare: Leif Simonsson.
AD: Nils Pennlert. 

Sidas årsredovisning 
Projektledare och AD: Gun Rosendahl.