Europa är oroligt på ett sätt som vi inte har sett på decennier. Men det är inte bara med haubitsar, tanks och raketer krigshandlingar sker. Information – särskilt på nätet – är ett vapen som används flitigt för att sprida propaganda och rykten. För att lära oss sortera har Myndigheten för psykologiskt försvar gett ut broschyren Bli inte lurad.

I broschyren förklaras på ett enkelt, pedagogiskt och lättförståeligt vis hur vi ska förhålla oss till det som strömmar in i våra mobiler och datorer, och hur vi kan bli bättre på att sortera bullshit och ryktesspridning från substans. Medielandskapet har förändrat sig sedan kalla kriget. Då fanns i och för sig olika statsunderstödda radiostationer, som Radio Moskva, Voice of America, med flera. Men det krävdes en aktiv handling för att ta del av deras budskap.

Den språkliga nivån i Bli inte lurad är enkel, men texterna kommer även in på en del mer avancerade saker som strategiska narrativ, målgrupssanpassning, hur vi kan särskilja om budskapen kommer från en person som faktiskt existerar eller om de kommer från en bot skapad av en propagandamakare.
Allt förpackat så att det är lätt att hänga med

Begrepp som whataboutism, bandwagon-effekt och strawman förklaras och ett avsnitt om hur man känner igen konspirationsteorier är också med, något som tyvärr behövs i tider när det går att få gehör för de mest korkade och osannolika av galenskaper. Som att en judisk president, som förlorat sin far och sina farbröder i förintelsen, skulle vara nazist. Och en del verkar faktiskt gå på det.

Lurade helt enkelt, och det vill vi inte bli.

Läs broschyren här.

Bild: Amerikansk affisch från andra världskriget, som varnar för ryktesspridning.