Framtiden avslöjar sig i de nya uttrycken

Trots att vi nu levt i decennier med både hemdatorer, mobiler och internet fortsätter den framrusande digitaliseringen att skapa nya saker som kräver egna ord. Bland de 32 nya uttryck som Institutet för språk och folkminnen definierade 2018 har ungefär en tredjedel...

Newsroom fyller 30 år

Hallå där Gun Rosendahl, vd på Newsroom! Företaget fyller jämnt i år? – Ja, företaget grundades den 24 augusti 1989, så nu firar vi 30 år i branschen. Det är lång tid i den konkurrensutsatta content- och PR-branschen. Vad är hemligheten för att lyckas överleva? – Vi...