Preppa för 2017 med årets ord

Saker som händer under ett år sätter sina spår. Inte minst i språket, som fått en rad nya ord, skapade utifrån samtida fenomen.

USA: s blivande president till exempel, den 45 i ordningen. Han hade en speciell stil när han debatterade. The Donald påstod en massa saker varav en hel del verkade ha rätt risig täckning i verkligheten. Men han är inte ensam om att ha för vana att kasta ur sig saker lite på chans och nu har alla som gör likadant fått ett epitet att förhålla sig till: de har blivit trumpifierade.

Under sommaren drabbades så gott som varenda unge – även rätt många vuxna – av en epidemi i form av mobilspelet Pokémon Go. Till de flesta föräldrars glädje var den tydligaste symptomen att glåmiga och stelsuttna barn lämnade sina mörka datorkammare och gav sig ut på promenad i solen för att samla figurer i spelet. De gick på pokenad.

En annan trend i andra riktningen är preppare – människor som blivit så rädda för terror, krig, epidemier och annat hemskt att de börjat samla på sig konserver, batterier och stearinljus ifall något händer. De förbereder sig för att snabbt kunna springa ner i källaren, dra igen sina strålningssäkrade järndörrar och stanna kvar inomhus tills faran är över. Ordet är en försvenskning av engelskans prepper, bildat från verbet prepare.

Självklart har prepparna en dator installerad i källaren och är bara uppkopplingen tillräckligt bra, trots kärnvapenkatastrofen som härjar ovan jord, kanske de råkar hamna i en filterbubbla. Alltså att nätets sökmotorer analyserat deras internatvanor och som nu serverar tillbaka ett urval av banners, annonser och annan information som är skräddarsytt just för dem.

Nåväl, det här är bara ett axplock av de drygt 40 ord som är med bland det snart avslutade årets nya ord. Hela listan finns på http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord.html.

 

 

Fem års lobbyarbete har burit frukt

Nästan fem års hårt lobbyarbete åt vår uppdragsgivare, leverantörsorganisationen FKG med samarbetspartnerna Sinf och STD, bär till slut frukt.

I dag har närings- och innovationsminister Mikael Damberg meddelat att han skyndsamt vill ha ett toppmöte kring problemen med betalningstider i näringslivet. Jämte de båda arbetsgivare- och företagarorganisationerna Svenskt Näringsliv respektive Företagarna, är FKG den tredje part som bjudits in till överläggningarna vars syfte är att diskutera antingen en generell uppförandekod eller lagstiftning.

– Det känns som att ministern tänt till på vårt senaste debattinlägg där vi initierat införandet av en affärsetisk uppförandekod kopplat till kravet på hållbarhetsredovisning för större bolag, säger Göran Björklund, PR-konsult på Newsroom.

Han berättar att idén om uppförandekod kommer från Newsrooms arbete med att vidga sitt IR-erbjudande till att även omfatta hållbarhetsredovisning.

– I dag uppger företagen i regel att de ställer sig bakom antikorruptions- och vapenlagar eller är emot barnarbete i sina hållbarhetsredovisningar, men en mer preciserande affärsetisk uppförandekod är sällsynt.

Newsrooms uppdrag omfattar agendasättande debatt, pressbearbetning, myndighets- och politikerkontakt, politikerträffar, utveckla strategiska samarbeten, remissvar samt arbetet med att ta fram en affärsetisk uppförandekod för näringslivet.

Allt mer av PR-budgeten läggs på digitala medier

En allt större del av PR-budgeten spenderas digitalt. Det visar den senaste rapporten från PRCA, ”Digital PR and communications report 2016”.

Enligt den europeiska rapporten läggs 25 procent av PR-budgeten på digitala kanaler som webb, bloggar, sociala flöden med flera.

– Rapporten visar på ett europeiskt snitt, men erfarenheten säger att den svenska andelen förmodligen är än högre, kanske uppemot 50 procent, säger Göran Björklund, account director på Newsroom och med över 30 års erfarenhet av PR- och påverkansarbete.

Enligt Göran kan det förklaras med att vi i Sverige är tidiga med att anamma nya tekniker samtidigt som vi jobbar plattare, snabbare och effektivare i vårt PR-arbete jämfört med många andra europeiska länder.

– De digitala PR-plattformarna är oerhört effektiva, och de som finns på den svenska marknaden är i flera fall operativt världsledande, säger Göran.

Enligt rapporten är videobaserat innehåll tillsammans med material till bloggare och kontakter med ”influencers” huvuderbjudandet inom digitala tjänster från PR-byråerna.

Ser man till de olika plattformarna och deras kostnadseffektivitet, så har traditionell PR tappat från 72 procent till 65 procent till förmån för digital PR som landar på 73 procent. Sett ur ett europeiskt perspektiv är Facebook och Twitter outstanding inom sociala medier sett till kostnadseffektivitet, enligt PRCA:s rapport.

 

Många står fortfarande utanför den digitala verkligheten

24 timmar i veckan.

Så mycket av vår tid tillbringar vi på internet.

Men fortfarande har 630 000 människor över huvud taget inte tillgång till internet.

Det framgår av den årliga undersökning om svenskarnas internetvanor som Internetstiftelsen i Sverige genomför.

Har du 2,07 datorer och 1,13 surfplattor i ditt hem, tillhör du onekligen genomsnittsmedborgaren.

Och om din åttaåring har en egen smart mobil, är hen inte ensam. 55 procent av alla åttaåringar bär omkring på en sådan.

När Internetstiftelsen i Sverige, IIS, presenterar årets undersökning kring svenskarnas internetvanor, går det också att konstatera att användandet av smarta mobiler är det som ökar allra mest. 78 procent av befolkningen kopplar upp sig via mobilen, 65 procent varje dag.

Internetanvändandet bland de riktigt små barnen fortsätter att öka. 72 procent av tvååringarna använder internet, vilket är en ökning med fem procentenheter sedan förra året. En tredjedel av de allra yngsta barnen använder internet varje dag.

Men mitt i vår allt mer digitaliserade värld finns det ändå ganska många svenskar som helt saknar tillgång till internet. Cirka sju procent, runt 630 000 människor, är aldrig uppkopplade. Enligt IIS-rapporten beror detta i huvudsak på ointresse och till viss del även att tekniken upplevs som krånglig.

Tittar man närmare på de sociala medierna, visar det sig att Facebookanvändandet fortsätter att öka – även om ökningen bromsat in något. 52 procent av internetanvändarna är på Facebook dagligen. Det är bara bland 12–15-åringarna intresset för Facebook minskar.

I den ålderskategorin är det i stället Snapchat som gäller. 69 procent av dessa ungdomar är dagliga snapchatanvändare.

Bland de sociala medierna är det bara twitter som tappar användare, från 22 procent 2015 till 18 procent i år.

För att se hela IIS-rapporten, klicka här.

För mer information, kontakta

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Hållbarhetslagen – nu är den här

Hur står det till med ditt företags hållbarhetsarbete?

Nu är det hög tid att börja fundera på detta, då det blir lag på att i samband med årsbokslutet redovisa sitt hållbarhetsarbete.

26 oktober fattade riksdagen ett beslut som kommer att påverka ett stort antal företag i Sverige.

Den nya hållbarhetslagen, som ska träda i kraft 1 december 2016, innebär att företag måste lämna information om hur man arbetar med följande områden:

 • Miljö
 • Sociala förhållanden och personal
 • Respekt för mänskliga rättigheter
 • Motverkande av korruption

Hållbarhetsredovisningen kommer att gälla alla rapporter som görs efter 1 januari 2017.

– Totalt påverkas runt 1 600 företag av beslutet. För många blir den här rapporteringen ett helt nytt sätt att arbeta och för dem är det en bra idé att börja i lite mindre skala, säger Newsrooms vd Gun Rosendahl.

För att omfattas av hållbarhetslagen, ska företag uppfylla mer än ett av följande villkor:

 • Fler än 250 anställda
 • En balansomslutning på minst 175 miljoner kronor
 • En nettoomsättning på minst 350 miljoner kronor

Hållbarhetsinformationen ska ingå i förvaltningsberättelsen eller upprättas som en skild handling – antingen i exempelvis verksamhetsberättelsen eller som en separat redovisning.

Vad är det då som krävs? Vad behöver rapporteras för att lagkraven ska följas?

 • Företagets affärsmodell
 • Företagets policy i hållbarhetsfrågor (inom de fyra områdena ovan)
 • Resultatet av tillämpningen av policyn
 • Väsentliga risker som rör dessa frågor
 • Hur företaget hanterar riskerna
 • Centrala resultatindikatorer (nyckeltal) som är relevanta för verksamheten

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Leif Simonsson, 031-712 40 11

Pantone sätter kålen på färgkartan

Två gånger per år samlar Pantone ett gäng färgexperter från olika länder för att diskutera vilken färg som kommer att definiera nästa år. Det hålls föredrag och diskussioner och i december presenteras resultatet.

Årets färg var ingen färg i någon vanlig mening, utan en gradient, två färger som övergår i varandra. Närmare bestämt rosa (Rose Quartz) och lila (Serenity). Ett uttryck för den stressade samtidsmänniskans längtan efter harmoni och stillhet, enligt Pantone. Men också en symbol för jämställdhet.
I december får vi alltså reda på vilken färg som kommer att utmärka 2017. Men redan för ett par veckor sedan, i samband med modeveckan i New York, släppte Pantone sin lista över vårens tio viktigaste färger, vilket kan vara en fingervisning om i vilka banor man tänker just nu.

Om 2016 gick i lätta pasteller kommer 2017 utmärkas av dovare, jordigare toner som kål, hasselnöt och grönska med livfulla inslag som lapisblå och rosa rölleka, för att översätta till svenska.

En förutsägelse om ett mer naturvänligt 2017? Man kan ju alltid hoppas.

FOTNOT: Pantone tillverkar så kallade dekorfärger. Till skillnad från fyrfärgstryck som byggs upp genom att blanda små punkter i cyan, magenta, gult och svart är en dekorfärg heltäckande och därför inte lika känslig för de variationer som kan uppstå under tryckprocessen. Vad du ser är vad du får, med andra ord.

Vad trendar inom content? Vi tittar i spåkulan

Livesändningar på nätet och sköna snubbar som grillar. Det är två trender inom content som kommer starkt nästa år.

I alla fall om man ska tro de 28 experter som uttalat sig på Market Insider Groups webbsida.

Vi har läst och sammanfattat deras spådomar.

 

En nöjd kund slår allt

Med en smartphone i handen har varje person blivit en potentiell marknadsförare. En nöjd kund är den bästa (och billigaste) reklamen ett företag kan få. Att förmå vanligt folk att bli ens ambassadör kommer bli viktigt 2017.

Livesändningar och event

Eftersom det finns mer information i omlopp än någonsin tidigare, är det viktigt att vara unik, sticka ut och skapa förväntningar – till exempel genom event och livesändningar. Facebooks nya live-funktion har gett utvecklingen en rejäl skjuts framåt.

Alla vill göra affärer med trevliga typer

Det personliga får genomslag på nätet – det är ingen nyhet. Men enligt Matt Heinz, chef på Heinz Marketing, är det värt att understryka detta än en gång. ”Jag har blivit angenämt chockerad över det positiva genomslag jag har fått genom att publicera statusuppdateringar om renoveringen av vårt gårdshus och om mina grillkvällar.”

Vi går från fiktion till fakta

Alla ägnar sig redan åt storytelling, men 2017 kommer berättandet att skifta fokus från vackra sagor till ett mer avskalat, dokumentärt berättande. Något som har beröringspunkter med möjligheten att sända live på webben.

Content blir en vara i sig

Företag och varumärken kommer inte längre att bete sig som medieföretag – de kommer att bli medieföretag och ge ut tidningar och filmer som konkurrerar med traditionella produktioner. Nike och Sports Illustrated kommer i framtiden att slåss om samma annonsintäkter liksom datorföretaget Intel och tekniktidskriften Wired.

Här kan du läsa texten i sin helhet.

Mota språkpolisen i grind, del 4: Ett omstritt tecken m.m.

 

Den som använder semikolon vill bara stila. Det menade författaren Kurt Vonnegut. Men alla håller inte med. Tecknet har numera en egen dag (6 februari) och omhuldas av författare och litteraturälskare över hela världen.
Men när är det egentligen en bra idé att använda ett semikolon? Här tittar vi närmare på detta och på hur man skriver förkortningar.

Förkortningar kan vara bra att ha, även om det ofta blir det bättre flyt om du skriver ut alla ord i förkortningen (på grund av, och så vidare, det vill säga…). Men Ibland, p.g.a. t.ex. platsbrist eller i manualer och kontrakt, kan förkortningar vara på sin plats. Tänk då på att sätta punkt mellan bokstäverna men däremot inte mellanslag:

m.m.

p.g.a.

o.s.v.

Det finns ett antal vedertagna varianter som osv. och dvs. Var bara konsekvent genom hela texten.

Semikolon, detta mellanting mellan punkt och kommatecken, är en riktig vattendelare. Vissa älskar det, andra uppfattar det som snobbigt och överflödigt. Faktum är att det nästan aldrig är påkallat att använda ett semikolon, annat än som avdelare inom längre uppräkningar.
– I butiken finns alla möjliga saker: stekspadar, silar och grytlappar; högtalare, musmattor och webbkameror; dammvippor, hinkar och dammsugare.
Men glöm inte att själva uppräkningen ska inledas med kolon.
Frågan är ändå om det inte är bäst, att låta semikolonet vila, såvida du inte har stenkoll på hur det används. En studie har nämligen visat att bara ett av tre semikolon används korrekt.

Tips för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

 • Se till att påbörja arbetet i god tid och att det finns en intern projektledare som får huvudansvaret för processen. Olika deadlines får inte vara för tidsmässigt snäva.
 • Bestäm mål och syfte med hållbarhetsredovisningen och gör en målgruppsanalys. Att bestämma mål och syfte ger god hjälp att utforma hållbarhetsinformationen.
 • Förankra arbetet internt – både hos ledningen och övriga medarbetare – och gör uppgiftslämnarna delaktiga i arbetet.
 • Ha en dialog med era intressenter för att fånga upp viktiga frågor. Det kan vara med exempelvis ägare, medarbetare, fackliga organisationer, kunder, ideella intresseorganisationer och leverantörer. Då kan väsentliga hållbarhetsfrågor fångas upp. Det är viktigt att de är delaktiga och att de känner att de har möjlighet att påverka ert hållbarhetsarbete

För mer information, kontakta

Gun Rosendahl, 031-712 40 04

Leif Simonsson, 031-712 40 11